Πράξη επιλογής τουριστικού γραφείου για τριήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στην Άρτα – Ιωάννινα στις 23-24-25/4/2015

Πράξη 29η Στη Βυτίνα και  στο  γραφείο του Διευθυντή, σήμερα Τετάρτη 10 Μαρτίου 2015 και ώρα 12:30, συνεδρίασε σύμφωνα με την 12928/Γ2/2-12-2011 απόφαση του ΥΠΔΒΜΘ περί «Εκδρομών και Μετακινήσεων μαθητών Δ/θμιας Εκπ/σης» η επιτροπή  αξιολόγησης προσφορών που συγκρότησε ο Διευθυντής με βάση την υπ? αριθμ 28η/06-03-2015 Πράξη του. Κατατέθηκαν δύο προσφορές από το Τουριστικό Γραφείο […]

Read more