ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΣΥΝΟΨΙΣ

  Εκπαιδευτική Νομοθεσία                                                     Εκπαιδευτική Νομοθεσία Γ/σίου ( Σύνοψις)   Α. ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Β. ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 1.Έναρξη του σχολικού έτους  ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 1.1 Aνάληψη υπηρεσίας […]

Read more

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ- ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Β.Δ. 20.6/08-07-1955 Προεδρικό Διάταγμα Β.Δ. 20.6/08-07-1955 ΄(Όπως τροποποιήθηκε με το Αρ. μόνο του Β.Δ. της 31/8-26/9/1957 (ΦΕΚ 193 τ.Α΄0 Άρθρο 1 Εγγραφαί Σχολικό διδακτικό έτος Νεώτερες ρυθμίσεις με τα Π.Δ. 104/79, Π.Δ.739/80 (Φ.Ε.Κ. 184 Α΄) Άρθρο 2 Εορτολόγιον Νεώτερες ρυθμίσεις με το Π.Δ. 104/79 Άρθρα 3-13 Περί εγγραφών ? μετεγγραφών Τα θέματα αυτά ρυθμίζονται πλέον […]

Read more

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ- ΕΚΔΡΟΜΕΣ

. Αριθμ. 129287/Γ2 Εκδρομές?Μετακινήσεις μαθητών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας. Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη 1. Τις διατάξεις: α. Tων άρθρων 18 και 45 του ν. 1566/1985 (Φ.Ε.Κ. 167, τ.Α΄/30.09.1985) «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». β. Του άρθρου […]

Read more

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ -ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.115475/Γ2/21-08-2013/ΥΠΑΙΘ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α΄ Πληροφορίες: Αν. Πασχαλίδου Τηλέφωνο: 210-3442238 FAX: 210-3443390 ΘΕΜΑ: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων του Ημερησίου Γυμνασίου» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1) Την περ. γ της παραγράφου 11 του άρθρου 5 […]

Read more

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Π.Δ 465/81 ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΛΥΣΕΩΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Π.Δ. 465/1981 Προεδρικό Διάταγμα Π.Δ. 465/1981 Περί του τρόπου προαγωγής, απολύσεως και εξετάσεων των μαθητών των Γυμνασίων Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις του άρθρου 28 § 6 του Ν. 309/ 1976 ?περί οργανώσεως και διοικήσεως της Γενικής Εκπαιδεύσεως?. 2. Τις διατάξεις των §§ 1 και 4 της Π. 2771/80 […]

Read more

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ- ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

Π.Δ. 409/1994 Προεδρικό Διάταγμα Π.Δ. 409/1994  Αξιολόγηση μαθητών του Γυμνασίου Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 11, του άρθρου 24 παρ. 2 του Ν. 1566/1985 ?Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ­σης και άλλες διατάξεις? (ΦΕΚ 167 τ.Α`). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. […]

Read more

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ- ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ Ν.1566/85 Αρ.11 Περ. ΣΤ? §1. Ο Σύλλογος διδασκόντων κάθε σχολείου αποτελείται από όλους τους διδάσκοντες στο σχολείο με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και έχει ως πρόεδρο το διευθυντή του σχολείου. Όταν στις συνεδριάσεις εξετάζονται ειδικά θέματα μαθητών, μετέχουν και δύο εκπρόσωποι τους που ορίζονται από το Δ.Σ. των μαθητικών κοινοτήτων. §2. Ο Σύλλογος διδασκόντων συνεδριάζει, ύστερα […]

Read more