Πράξη επιλογής τουριστικού γραφείου για εκπαιδευτική εκδρομή στην Πάτρα

                                                                    Πράξη 59η             Στη Βυτίνα και  στο  γραφείο του Διευθυντή ,σήμερα  Παρασκευή 31  Μαρτίου     2017 και ώρα 14:00 συνεδρίασε σύμφωνα με την 33120/ΓΔ4  απόφαση ( ΦΕΚ681/ΓΔ4/6-3-2017)με θέμα : «Εκδρομές ?Μετακινήσεις  μαθητών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας» η  επιτροπή  αξιολόγησης προσφορών που συγκρότησε ο Διευθυντής με βάση την υπ […]

Read more

Πράξη επιλογής τουριστικού γραφείου για τετραήμερη εκδρομή στα Ιωάννινα

                                                                                                    Πράξη 57η                            Στη Βυτίνα και  στο  γραφείο του Διευθυντή ,σήμερα  Τρίτη  2 Μαρτίου   2017 και ώρα 14:00 συνεδρίασε σύμφωνα με την 12928/Γ2/2-12-2011 απόφαση του ΥΠΔΒΜΘ περί «Εκδρομών και Μετακινήσεων μαθητών Δ/θμιας Εκπ/σης» η επιτροπή  αξιολόγησης προσφορών που συγκρότησε ο Διευθυντής με βάση την υπ αριθμ 56η /28-2-2017 Πράξη του και με δεδομένο ότι […]

Read more