Εσωτερικός κανονισμός Γυμνασίου Βυτίνας.

1.Εσωτερικός κανονισμός.  ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ – ΑΡΓΟΠΟΡΙΕΣ   Οι μαθητές προσέρχονται έγκαιρα στο χώρο του σχολείου(10′ πριν χτυπήσει το κουδούνι),παραβρίσκονται στην πρωινή συγκέντρωση και προσευχή και παρατάσσονται με ησυχία και τάξη.  Εφόσον καθυστερήσουν ,οφείλουν να περάσουν από τη Διεύθυνση, προκειμένου να πάρουν άδεια να εισέλθουν στην τάξη τους. Αν δεν γίνουν δεκτοί στην τάξη, παίρνουν απουσία που […]

Read more