Εκπαιδευτικό προσωπικό

Καθηγητές που υπηρετούν το σχ. έτος 2016-17

Διευθυντής: Φίλιππος Καρατζάς : ΠΕ 11

Δρακόπουλος Χρήστος : Π02

Κουτούζος Δημήτριος: ΠΕ02

Κωστόγιαννης Δημήτριος: ΠΕ03

Παντελόπουλος Βασίλειος : ΠΕ0402

Σταματάκη Ελένη:ΠΕ06 Διάθεση απο το 3ο Γυμνάσιο Τρίπολης

Μαρκόπουλος Γεώργιος: ΠΕ11

Νικολάου Αναστάσιος :ΠΕ 19 Διαθεση για 3 ώρες απο το Γ.Ε.Λ Μεγαλόπολης

Scroll to Top