Πράξη επιλογής τουριστικού γραφείου για εκπαιδευτική εκδρομή στην Πάτρα

                                                                    Πράξη 59η             Στη Βυτίνα και  στο  γραφείο του Διευθυντή ,σήμερα  Παρασκευή 31  Μαρτίου     2017 και ώρα 14:00 συνεδρίασε σύμφωνα με την 33120/ΓΔ4  απόφαση ( ΦΕΚ681/ΓΔ4/6-3-2017)με θέμα : «Εκδρομές ?Μετακινήσεις  μαθητών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας» η  επιτροπή  αξιολόγησης προσφορών που συγκρότησε ο Διευθυντής με βάση την υπ […]

Read more

Πράξη επιλογής τουριστικού γραφείου για τετραήμερη εκδρομή στα Ιωάννινα

                                                                                                    Πράξη 57η                            Στη Βυτίνα και  στο  γραφείο του Διευθυντή ,σήμερα  Τρίτη  2 Μαρτίου   2017 και ώρα 14:00 συνεδρίασε σύμφωνα με την 12928/Γ2/2-12-2011 απόφαση του ΥΠΔΒΜΘ περί «Εκδρομών και Μετακινήσεων μαθητών Δ/θμιας Εκπ/σης» η επιτροπή  αξιολόγησης προσφορών που συγκρότησε ο Διευθυντής με βάση την υπ αριθμ 56η /28-2-2017 Πράξη του και με δεδομένο ότι […]

Read more

Πράξη επολογής Τουριστικού γραφείου για εκπαιδευτική εκδρομή στην Αρχαία Επίδαυρο- Ναύπλιο

                                                                    Πράξη 50η             Στη Βυτίνα και  στο  γραφείο του Διευθυντή ,σήμερα  Δευτέρα  28 Μαρτίου   2016 και ώρα 14:00 συνεδρίασε σύμφωνα με την 12928/Γ2/2-12-2011 απόφαση του ΥΠΔΒΜΘ περί «Εκδρομών και Μετακινήσεων μαθητών Δ/θμιας Εκπ/σης» η επιτροπή  αξιολόγησης προσφορών που συγκρότησε ο Διευθυντής με βάση την υπ αριθμ 49η /28-3-2016 Πράξη του και με δεδομένο ότι […]

Read more

Πράξη επιλογής τουριστικού γραφείου για τριήμερη εκδρομή στον Βόλο.

Πράξη 45η Στη Βυτίνα και  στο  γραφείο του Διευθυντή ,σήμερα  Τρίτη 16  Φεβρουαρίου    2016 και ώρα 14:00 συνεδρίασε σύμφωνα με την 12928/Γ2/2-12-2011 απόφαση του ΥΠΔΒΜΘ περί «Εκδρομών και Μετακινήσεων μαθητών Δ/θμιας Εκπ/σης» η επιτροπή  αξιολόγησης προσφορών που συγκρότησε ο Διευθυντής με βάση την υπ αριθμ 44η /9-02-2016 Πράξη του αποφάσισε να επιλέξει για την πραγματοποίηση […]

Read more

Πράξη επιλογής τουριστικού γραφείου για εκδρομή του Γυμνασίου στο Κ.Π.Ε Κ αστρίου

                                                                                                                                      Πράξη 43η             Στη Βυτίνα και  στο  γραφείο του Διευθυντή ,σήμερα  Τρίτη 02 Φεβρουαρίου    2016 και ώρα 14:00 συνεδρίασε σύμφωνα με την 12928/Γ2/2-12-2011 απόφαση του ΥΠΔΒΜΘ περί «Εκδρομών και Μετακινήσεων μαθητών Δ/θμιας Εκπ/σης» η επιτροπή  αξιολόγησης προσφορών που συγκρότησε ο Διευθυντής με βάση την υπ αριθμ 42η /27-01-2016 Πράξη του αποφάσισε να επιλέξει για […]

Read more

Πράξη επιλογής Τουριστικού Γραφείου για εκπαιδευτική εκδρομή στην Βουλή Των Ελλήνων

                                   Πράξη 39η Στη Βυτίνα και  στο  γραφείο του Διευθυντή, σήμερα Παρασκευή  13 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 13:00, συνεδρίασε σύμφωνα με την 12928/Γ2/2-12-2011 απόφαση του ΥΠΔΒΜΘ περί «Εκδρομών και Μετακινήσεων μαθητών Δ/θμιας Εκπ/σης» η επιτροπή  αξιολόγησης προσφορών που συγκρότησε […]

Read more

Πράξη επιλογής τουριστικού γραφείου για τριήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στην Άρτα – Ιωάννινα στις 23-24-25/4/2015

Πράξη 29η Στη Βυτίνα και  στο  γραφείο του Διευθυντή, σήμερα Τετάρτη 10 Μαρτίου 2015 και ώρα 12:30, συνεδρίασε σύμφωνα με την 12928/Γ2/2-12-2011 απόφαση του ΥΠΔΒΜΘ περί «Εκδρομών και Μετακινήσεων μαθητών Δ/θμιας Εκπ/σης» η επιτροπή  αξιολόγησης προσφορών που συγκρότησε ο Διευθυντής με βάση την υπ? αριθμ 28η/06-03-2015 Πράξη του. Κατατέθηκαν δύο προσφορές από το Τουριστικό Γραφείο […]

Read more

Πράξη επιλογης τουριστικού γραφείου για εκδρομη στις Μυκήνες-Ναύπλιο στις 6-5-2014

                                                                    Πράξη 21η             Στη Βυτίνα και  στο  γραφείο του Διευθυντή ,σήμερα  Δευτέρα  7 Απριλίου  2014 και ώρα 12:30 συνεδρίασε σύμφωνα με την 12928/Γ2/2-12-2011 απόφαση του ΥΠΔΒΜΘ περί «Εκδρομών και Μετακινήσεων μαθητών Δ/θμιας Εκπ/σης» η επιτροπή  αξιολόγησης προσφορών που συγκρότησε ο Διευθυντής με βάση την υπ αριθμ 20η  /31-03-2014 Πράξη του  και αποφάσισε να επιλέξει […]

Read more

Επιλογη Τουριστικού Γραφείου για πραγματοποίηση Τρίμερης εκπ/κης επίσκεψης στα Τρίκαλα-Λίμνη Πλαστήρα στις 3-4 και 5- 4/2014

                                                                    Πράξη 19η             Στη Βυτίνα και  στο  γραφείο του Διευθυντή ,σήμερα  Τετάρτη 12 Μαρτίου  2014 και ώρα 12:30 συνεδρίασε σύμφωνα με την 12928/Γ2/2-12-2011 απόφαση του ΥΠΔΒΜΘ περί «Εκδρομών και Μετακινήσεων μαθητών Δ/θμιας Εκπ/σης» η επιτροπή  αξιολόγησης προσφορών που συγκρότησε ο Διευθυντής με βάση την υπ αριθμ 18η  /05-03-2014 Πράξη του  και αποφάσισε να επιλέξει […]

Read more