Πράξη επιλογής τουριστικού γραφείου για εκδρομή του Γυμνασίου στο Κ.Π.Ε Κ αστρίου

                                                                                                                                      Πράξη 43η             Στη Βυτίνα και  στο  γραφείο του Διευθυντή ,σήμερα  Τρίτη 02 Φεβρουαρίου    2016 και ώρα 14:00 συνεδρίασε σύμφωνα με την 12928/Γ2/2-12-2011 απόφαση του ΥΠΔΒΜΘ περί «Εκδρομών και Μετακινήσεων μαθητών Δ/θμιας Εκπ/σης» η επιτροπή  αξιολόγησης προσφορών που συγκρότησε ο Διευθυντής με βάση την υπ αριθμ 42η /27-01-2016 Πράξη του αποφάσισε να επιλέξει για […]

Read more