Πράξη επιλογής Τουριστικού Γραφείου για εκπαιδευτική εκδρομή στην Βουλή Των Ελλήνων

                                   Πράξη 39η Στη Βυτίνα και  στο  γραφείο του Διευθυντή, σήμερα Παρασκευή  13 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 13:00, συνεδρίασε σύμφωνα με την 12928/Γ2/2-12-2011 απόφαση του ΥΠΔΒΜΘ περί «Εκδρομών και Μετακινήσεων μαθητών Δ/θμιας Εκπ/σης» η επιτροπή  αξιολόγησης προσφορών που συγκρότησε […]

Read more