Ευχαριστήρια επιστολή στη Δημόσια Βιβλιοθήκη Βυτίνας

ΘΕΜΑ : «Ευχαριστήρια  επιστολή»     Αγαπητή κ.Λιαροπούλου,       Μετά την επιτυχή πραγματοποίηση της εκπαιδευτικής ημερίδας του Σχολείου μας, που έλαβε χώρα στις 24-01-2014, στον φιλόξενο και επαρκώς εξοπλισμένο χώρο της Βιβλιοθήκης Βυτίνας ?την οποία με ευαισθησία, συνέπεια και μεγάλη αίσθηση ευθύνης διευθύνετε ? νιώθουμε την ανάγκη να σας ευχαριστήσουμε θερμά για την προθυμία, […]

Read more

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΑΔΕΙΕΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ

Άδειες μητρότητας 1. Στις υπαλλήλους οι οποίες κυοφορούν, χορηγείται άδεια μητρότητας με πλήρεις αποδοχές δύο (2) μήνες πριν και τρεις (3) μήνες μετά τον τοκετό. Σε περίπτωση απόκτησης τέκνου πέραν του 3ου, η μετά τον τοκετό άδεια προσαυξάνεται κάθε φορά κατά δύο (2) μήνες. Η άδεια λόγω κυοφορίας χορηγείται ύστερα από βεβαίωση του θεράποντος ιατρού […]

Read more

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ-ΑΔΕΙΕΣ ΝΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

«Άδειες ?ονί?ων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθ?ιας και ?ευτεροβάθ?ιας εκπαίδευσης» 1. ΚΑΝΟΝΙΚΗ Α?ΕΙΑ Ως δέκα (10) εργάσι?ες η?έρες  ?ε αποδοχές κατ? έτος, εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι ανάγκης, ανεξάρτητα από το χρόνο προϋπηρεσίας του εκπαιδευτικού. 2. Α?ΕΙΑ ΓΑΜΟΥ  Πέντε (5) εργάσι?ες η?έρες ?ε αποδοχές πριν ή ?ετά την τέλεση του γά?ου. 3. Α?ΕΙΑ ΓΙΑ ΘΑΝΑΤΟ ΣΥΓΓΕΝΟΥΣ Σε περίπτωση θανάτου συζύγου […]

Read more

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ- ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Β.Δ. 20.6/08-07-1955 Προεδρικό Διάταγμα Β.Δ. 20.6/08-07-1955 ΄(Όπως τροποποιήθηκε με το Αρ. μόνο του Β.Δ. της 31/8-26/9/1957 (ΦΕΚ 193 τ.Α΄0 Άρθρο 1 Εγγραφαί Σχολικό διδακτικό έτος Νεώτερες ρυθμίσεις με τα Π.Δ. 104/79, Π.Δ.739/80 (Φ.Ε.Κ. 184 Α΄) Άρθρο 2 Εορτολόγιον Νεώτερες ρυθμίσεις με το Π.Δ. 104/79 Άρθρα 3-13 Περί εγγραφών ? μετεγγραφών Τα θέματα αυτά ρυθμίζονται πλέον […]

Read more

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ- ΕΚΔΡΟΜΕΣ

. Αριθμ. 129287/Γ2 Εκδρομές?Μετακινήσεις μαθητών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας. Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη 1. Τις διατάξεις: α. Tων άρθρων 18 και 45 του ν. 1566/1985 (Φ.Ε.Κ. 167, τ.Α΄/30.09.1985) «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». β. Του άρθρου […]

Read more

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ -ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.115475/Γ2/21-08-2013/ΥΠΑΙΘ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α΄ Πληροφορίες: Αν. Πασχαλίδου Τηλέφωνο: 210-3442238 FAX: 210-3443390 ΘΕΜΑ: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων του Ημερησίου Γυμνασίου» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1) Την περ. γ της παραγράφου 11 του άρθρου 5 […]

Read more

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Π.Δ 465/81 ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΛΥΣΕΩΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Π.Δ. 465/1981 Προεδρικό Διάταγμα Π.Δ. 465/1981 Περί του τρόπου προαγωγής, απολύσεως και εξετάσεων των μαθητών των Γυμνασίων Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις του άρθρου 28 § 6 του Ν. 309/ 1976 ?περί οργανώσεως και διοικήσεως της Γενικής Εκπαιδεύσεως?. 2. Τις διατάξεις των §§ 1 και 4 της Π. 2771/80 […]

Read more

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Π.Δ 409/94 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Π.Δ. 409/1994 Προεδρικό Διάταγμα Π.Δ. 409/1994       Αξιολόγηση μαθητών του Γυμνασίου Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 11, του άρθρου 24 παρ. 2 του Ν. 1566/1985 ?Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ­σης και άλλες διατάξεις? (ΦΕΚ 167 τ.Α`). 2. Τις διατάξεις του άρθρου […]

Read more

Π.Δ 123/87

Π.Δ. 123/1987 Προεδρικό Διάταγμα Π.Δ. 123/1987       Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη : Τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 5, της παραγράφου 9 του άρθρου 8, της παραγράφου 8 του άρθρου 9 και της παραγράφου 6 του άρθρου 32 του […]

Read more